CEĻU BŪVES UZŅĒMUMS SIA "JAUNIE CEĻI"

Mēs esam Latvijas ceļu būves uzņēmums, kura galvenā darbības sfēra ir kvalitatīvi paveiktu ceļu būvniecība.

Mūsu pakalpojumi

CEĻU, IELU, LAUKUMU BŪVNIECĪBA UN REKONSTRUKCIJA

MEŽA CEĻU BŪVNIECĪBA

TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA

SMAGĀS TEHNIKAS PAKALPOJUMI

SIA „Jaunie ceļi”:

  • Apņemas nodrošināt darbus atbilstoši klientu vēlmēm un prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem, normām un standartiem;

  • Apņemas nodrošināt augstu pakalpojumu kvalitāti visiem klientiem, nodrošinot efektīvu pieeju ceļu būvniecības procesam;

  • Uzņemas pilnu atbildību par uzņēmuma ietekmi uz vidi, kā arī uzņēmums apņemas rūpēties par dabas saudzēšanu un piesārņojuma samazināšanu un novēršanu;

  • Lai nodrošinātu darba drošību un darbinieku veselības aizsardzību darbā, apņemas nodrošināt veselībai un drošībai piemērotu darba vidi, tai skaitā ievainojuma, traumu un slikta veselības stāvokļa novēršanu;

  • Uzņemas apzināties un izpildīt piemērojamo normatīvo aktu un citas saistošās prasības, tajā skaitā vides un darba aizsardzības normatīvo aktu un citas prasības, kas uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz kvalitātes, vides un darba aizsardzības pārvaldības sistēmu, t.sk. būtiskajiem vides aspektiem un darba vides riskiem (draudiem);

  • Apņemas izpildīt piemērojamās prasības un nepārtraukti pilnveidot ieviesto kvalitātes, vides un darba aizsardzības pārvaldības sistēmu, kā arī uzlabot pārvaldības sistēmas efektivitāti un ievērot tajā noteiktās prasības;

  • Apņemas iesaistīt un uzklausīt darbiniekus uzņēmuma darbības attīstībā, risku izvērtēšanā un darba vides uzlabošanā.

SIA ``Jaunie Ceļi`` sertifikāti

Kontaktinformācija

Rekvizīti

SIA „JAUNIE CEĻI”
Reģistrācijas numurs: 41203054863
PVN numurs: LV41203054863
Adrese: Rojas novads, Rude, “Mežrozes”-16, LV-3264
Banka: AS SWEDBANK
Bankas kods: HABALV22
Konta numurs: LV44HABA0551040070604

Sazināties

Tālrunis+371 2 6593802

Jautājumiem